"Kabul et" düğmesini tıklayarak, çerezlerin cihazınızda saklanmasını, site gezinimini geliştirmeyi, site kullanımını analiz etmeyi ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmayı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı inceleyin.

Bizimle İletişime Geçin

Галочка іконка
Teşekkür ederiz!
Başvurunuz alınmıştır.
Oops! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.

Hizmet Koşulları

Son Güncelleme 21 Kasım2022

Genel Hükümler

Ad Planet Labs OÜ (bundan böyle "Ad Planet Labs" veya "Şirket" olarak anılacaktır) Hizmetlere kaydolan herhangi bir reklam verene ve reklam verenin bağlı kuruluş(lar)ına, işbu Hizmet Koşullarının (bundan böyle "HK" olarak anılacaktır) kabulüne bağlı olmak koşuluyla aşağıdaki Hizmetlere yönelik erişim sağlamaktadır: SmartyTech Adserver (https://cp.fusify.io) ve SmartyTech DSP (https://dsp.fusify.io).

İşbu Hizmet Şartları, SmartyTech Adserver ve SmartyTech DSP Hizmetlerine (bundan böyle "Hizmetler" olarak anılacaktır) kaydolan her bir reklam veren için geçerli olacaktır. Dolayısıyla, Hizmetlere erişerek veya Hizmetleri kullanarak, işbu Hizmet Koşullarında belirtilen tüm hükümleri ve yükümlülükleri okuduğunuzu, anladığınızı ve tam ve kesin olarak kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.

İşbu HK’yı kabul ederek, Ad Planet Labs'ın HK’yı tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirebileceğini ve işbu HK'daki değişiklikleri veya güncellemeleri periyodik olarak kontrol etmenin tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu anlamış olursunuz. Ayrıca, Ad Planet Labs'in tamamen Şirket'in takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda Hizmetlerin işleyişini değiştirebileceğini veya durdurabileceğini anlamış olursunuz.

İşbu Hizmet Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen Şirketin Hizmetlerini kullanmayın.

Terimler ve Tanımları

İşbu Hizmet Koşullarının amaçları doğrultusunda aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlara sahip olacaktır:

 • Reklam Veren, işbu Hizmet Koşullarını kabul eden bir gerçek veya tüzel kişi ve bunların Hizmetlerle etkileşime giren bağlı kişileri anlamına gelir.
 • Reklam, kamuoyunun dikkatini mal veya hizmetlere çekmek, reklam nesnesine ilişkin bir görüşün oluşmasını etkilemek, reklam nesnesine yönelik kamunun ilgisini sürdürmek ve mal veya hizmetleri piyasada tanıtmak amacıyla belirsiz sayıda kişiye yönelik olarak internet üzerinden yayılan bilgiler anlamına gelir.
 • Reklam Kampanyası, Reklam Kampanyası Süresi boyunca tek seferlik veya uzun süreli bir reklam yerleştirmesi olup olmadığına bakılmaksızın, Hizmetleri kullanan belirli bir Reklam yerleştirme süreci anlamına gelir.
 • Reklam Kampanyası Bütçesi, Reklam Verenin Reklam Kampanyası için harcamayı gönüllü olarak kabul ettiği tutar anlamına gelecektir. Bütçe, Reklam Veren veya kayıtlı Reklam Veren tarafından bu konuda yetkilendirilmiş Ad Planet Labs temsilcisi tarafından bağımsız olarak belirlenir.
 • Reklam Kampanyası Süresi, Reklam Kampanyası'nın gün, hafta veya ay olarak tanımlanan süresini ifade eder. Reklam Kampanyası'nın süresi hem Reklam Veren hem de kayıtlı Reklam Veren tarafından bu konuda yetkilendirilmiş Ad Planet Labs temsilcisi tarafından bağımsız olarak belirlenir.
 • İçerik, herhangi bir Reklamın içeriği, yani grafik görüntüler, video, metin, yazılım kodu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm unsurları anlamına gelecektir.
 • TBM, bir kullanıcının Hizmetlerin kullanılması suretiyle internete yerleştirilmiş olan Reklam Verenin Reklamına her tıkladığında Reklam Verenin ödeme yapmasına hükmeden bir "Tıklama Başına Maliyet" reklam modeli anlamına gelecektir. Ödeme, Hizmetlerin her birinin Gösterge Tablosunda Reklam Verene sunulan istatistiksel bilgilere dayalı olarak yapılır.
 • BGBM, Reklam Verenin Hizmetlerin kullanılması suretiyle yapılan Reklamların her bin adet gösterimi için ödeme yapmasına hükmeden bir "Bin Gösterim Başına Maliyet" reklam modeli anlamına gelecektir. Ödeme, Hizmetlerin her birinin Gösterge Tablosunda Reklam Verene sunulan istatistiksel bilgilere dayalı olarak yapılır.
 • EBM, Reklam Kampanyasına dahil olan bir kullanıcının Reklam Verenin sitesinde/uygulamasında belirli bir eylemi her gerçekleştirdiğinde Reklamv Verenin ödeme yapmasına hükmeden bir "Eylem Başına Maliyet" reklam modeli anlamına gelecektir. Ödeme, Hizmetlerin her birinin Gösterge Tablosunda Reklam Verene sunulan istatistiksel bilgilere dayalı olarak yapılır.
 • Maliyetler, Reklam Veren'in Ad Planet Labs'e ödemeyi taahhüt ettiği Reklam Kampanyası'nın nihai maliyeti anlamına gelecektir.

Hizmet Sağlama Şartları

İşbu Hizmet Koşullarına tabi olarak, Ad Planet Labs; Reklamın İçerik Gereksinimlerini karşılaması koşuluyla, Reklam Verenin Reklamının SmartyTech Adserver ve SmartyTech DSP Hizmetleri aracılığıyla yerleştirilmesi için, Hizmetlerin her birinin Gösterge Tablosunda Reklam Veren tarafından kişisel olarak belirlenen ayarlara ve fiyatlara uygun olarak hizmet sağlayacaktır. Hizmetler aracılığıyla bir Reklam vermek için, Reklam Veren Reklamı veya Reklamı oluşturmak için gerekli olan İçeriği sağlamalıdır.

İşbu Hizmet Koşullarına tabi olarak, Reklam Veren; Ad Planet Labs'e Reklam Kampanyası'nın hedeflerine ulaşmak ve Reklam Veren'e hizmet sağlamak amacıyla Reklamı veya İçeriği uyarlamak, makul şekilde yeniden biçimlendirmek, yeniden derlemek, düzenlemek, değiştirmek, kullanmak ve yerleştirmek için münhasır olmayan bir mülkiyet hakkı verecektir.

İşbu Hizmet Koşullarına tabi olarak, Ad Planet Labs; Reklam Verene, bir kullanıcı adı ve şifre sağlayacak ve Hizmetlerin her birinin Kontrol Paneline erişim, raporlara ve Reklam Kampanyası yönetim sistemine erişim ve diğer işlevlere erişim için münhasır olmayan bir hak verecektir. Reklam Veren, Hizmetlerin her birinin Gösterge Tablosunu bizzat kullanmayı taahhüt eder ve reklam Gösterge Tablosuna erişim hakkını herhangi bir üçüncü şahsa devredemez.

Reklam Veren, reklam gösterge tablosundaki kendi eylemlerinden ve Hizmetlerin her biri için erişim kullanıcı adı ve şifresini herhangi bir kayıp ve/veya üçüncü tarafın yasadışı eylemlerine karşı güvence altına almaktan yalnızca ve tamamen kendisinin sorumlu olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.

Reklam Veren, Ad Planet Labs tarafından sağlanan hizmetler için tam ve zamanında ödeme yapmayı taahhüt eder.

Reklam Veren, Hizmetlerin her birinin Gösterge Tablosuna kaydolurken, Ad Planet Labs'e güvenilir, eksiksiz ve güncel bilgiler sağlamayı taahhüt eder.

Reklam Verenin yanlış bilgi vermesi, hizmetler için geç veya eksik ödeme yapması veya İçerik Gerekliliklerini ihlal etmesi durumunda, Ad Planet Labs Reklam Verenin Hizmetlere erişimini askıya alabilecek veya tamamen engelleyebilecektir.

İşbu Hizmet Koşulları'nda açıkça belirtilmedikçe, Reklam Veren tarafından sağlanan Reklam ve İçerikteki fikri mülkiyet hakları Reklam Verene veya ilgili haklara sahip üçüncü kişi(ler)e ait olarak kalacaktır. Kısmen veya tamamen Ad Planet Labs Hizmetleri ve/veya araçları kullanılarak oluşturulan Reklam ve İçerikteki tüm fikri mülkiyet hakları Ad Planet Labs'a ait olacak ve Reklam Veren tarafından yalnızca Şirket Hizmetleri'nin kullanımının bir parçası olarak kullanılabilecektir.

İçerik Gereksinimleri

Reklam Veren, Reklamın yayınlanacağı ülkenin yürürlükteki yasalarının gerekliliklerini karşılaması gerektiğini kabul etmektedir.

Reklam Veren, Reklamda kullanılan görseller, videolar, logolar, diğer içerikler veya diğer fikri mülkiyet hakları öğeleri üzerindeki tüm haklara ve izinlere sahip olduğunu beyan ve garanti eder.

Reklam Veren, Şirket Hizmetlerine yüklenen Reklam ve İçeriğin yayınlanmadan önce Reklam Veren tarafından onaylandığını ve kabul edildiğini beyan ve garanti eder.

Şirket; Hizmetlere yüklenen Reklam ve İçeriği, söz konusu Reklamın yayınlanacağı ülkenin yürürlükteki yasalarının gerekliliklerine ve bu İçerik Gerekliliklerine tabi olarak inceleme, onaylama veya reddetme hakkını saklı tutar.

Reklam Veren, hiçbir durumda aşağıdaki şekilde Reklam ve İçeriği herhangi bir şekilde yerleştirmemeyi taahhüt eder:

 • Yürürlükteki yasalar uyarınca reklamı yasaklanan mal ve hizmetleri tanıtan;
 • Pornografik içerik sergileyen ve inananların duygularını rencide eden materyaller içeren;
 • İtibarsızlaştırıcı, karalayıcı, iftira niteliğinde veya küfürlü içerik sergileyen;
 • Mülkiyet haklarını, telif haklarını veya ilgili hakları ihlal eden;
 • Şiddeti, ırkçılığı ve herhangi bir temelde insanlara ayrımcılık yapılmasını teşvik eden;
 • Ateşli silahların, uyuşturucuların reklamını yapan, terörizmi teşvik eden veya suç faaliyetlerini desteyen;
 • Reklamın yerleştirildiği sitelerin/uygulamaların işleyişine herhangi bir şekilde müdahale eden;
 • Herhangi bir yetkisiz bilginin toplanmasını içeren.

Reklam Veren, bir ziyaretçinin Reklam Verenin Reklamından yönlendirildiği gerçek hedef sayfasını gizleyen "gizleme" veya başka teknikler kullanmayacaktır.

Hizmet Koşullarının yukarıdaki hükümlerinin herhangi bir şekilde ihlali, Şirket tarafından Hizmet Koşullarının Reklam Veren tarafından esaslı ihlali olarak kabul edilecektir. Böyle bir esaslı ihlalin gerçekleşmesi halinde, Şirket; Reklam Verenin Şirket Hizmetlerine erişimini kilitleyecek ve yapılan tüm ön ödemeleri alıkoyacaktır.

İstatistikler

İşbu Hizmet Koşullarına uymak kaydıyla, Şirket; Reklam Verene, raporlara erişmek amacıyla Hizmetlerin bilgi ve istatistik sistemlerine erişim hakkı sağlayacaktır ve işbu Hizmet Koşullarının ihlali durumunda, Şirket Reklam Verenin söz konusu verilere erişimini engelleme hakkını saklı tutacaktır.

Reklam Veren, Şirket Hizmetlerinin istatistiksel verilerini esas almayı ve Reklam Kampanyası Maliyetini oluştururken ve Şirket hizmetleri için ödeme yaparken bu verilere bağlı kalmayı kabul eder.

Reklam Veren, Hizmetlerin bilgi ve istatistik sistemlerinden elde edilen veriler ile Reklam Veren tarafından kullanılan herhangi bir harici istatistik veya analitik sistem arasındaki önemli tutarsızlıkları (%15'ten fazla farklılık) ile ilgili olarak Şirkete zamanında bildirimde bulunmayı taahhüt etmektedir. Herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çıkması halinde, taraflar her iki tarafın argümanlarını dikkate alarak söz konusu anlaşmazlığı makul bir süre içinde çözmek için her türlü çabayı gösterecektir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Şirket, Hizmetleri Reklam Verenlere "olduğu gibi" sağlamaktadır. Şirket, Hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güncelliği veya kullanım sonuçlarına ilişkin garantilerin yanı sıra zımni işlevsellik, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dahil olmak üzere açık veya zımni diğer tüm garantileri açıkça reddeder. Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak programlarda, hizmetlerde ve Hizmetlerin materyallerinde herhangi bir zamanda değişiklik yapabilecek ve buradaki mevcut ürünleri ve fiyatları değiştirebilecektir.

Hizmetlerin programları ve materyalleri internetteki diğer web sitelerine bağlantılar/linkler içerebilecektir. Şirket, bu harici kaynakların mevcudiyetinden veya içeriklerinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Herhangi bir harici kaynakla ilgili her türlü şikayet ve talep, söz konusu web sitesinin yöneticisine yönlendirilmelidir.

Ad Planet Labs; yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, herhangi bir kişiye karşı, Hizmetlerle veya bunların kullanımıyla ilgili herhangi bir yöntem, kullanım imkansızlığı veya kullanım sonuçlarıyla ilgili veya bunlardan kaynaklanan, Hizmetlerin bağlantılar içerdiği veya Hizmetler aracılığıyla erişilen herhangi bir harici web sitesi veya kaynağın kullanımı dahil olmak üzere herhangi bir program, hizmet ve materyalin kullanımı, indirilmesi veya erişimi ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir kar kaybı, iş kesintisi, tasarruf, program veya veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü doğrudan, dolaylı, arızi, özel, örnek veya netice kabilinden ortaya çıkan zararlardan kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu açıkça reddetmektedir.

Programları (yazılım), hizmetleri veya Hizmetlerden bazı materyalleri indirerek veya başka bir şekilde elde etmek suretiyle, bunu kendi takdirinize ve riskinize bağlı olarak yaptığınızı ve veri kaybı veya bilgisayar sisteminde hasar dahil olmak üzere olası sonuçlardan yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu tamamen anlar ve kabul edersiniz.

Ödeme Koşulları

Hizmetleri kullanmadan önce, Reklam Veren ödeme para birimini ve reklam modelini seçecektir. Reklam Veren, ödeme para birimini mevcut seçenekler arasından bağımsız olarak seçecektir. Reklam Veren; EBM, TBM veya BGBM seçeneklerinden uygun bir ödeme modeli veya bu ödeme modellerinin bir kombinasyonunu seçebilir.

Hizmetleri kullanmaya başlamak için Reklam Veren, Reklam Kampanyası Süresi başlamadan önce Şirket'in hizmetleri için ön ödeme koşullarında ödeme yapmayı taahhüt eder. Bu hüküm, Reklam Veren ve Şirket arasında ayrı bir sözleşme ile değiştirilecektir. Reklam Veren, her bir Reklam Kampanyasının yerleştirilmesi için Şirkete Maliyetleri ödeyecektir.

Belirlenen şartlar dahilinde ve belirlenen tutarda Reklam Kampanyasının belirlenen Bütçesini aşan bir miktarda ön ödeme yapılması durumunda, Reklam Veren; Reklam Kampanyası Süresini uzatabilir veya ön ödeme tutarından kalan fonları tamamen kullanmak için başka işlemler gerçekleştirebilir veya Reklam Kampanyasının tamamlanmasının ardından kullanılmayan fonların Geri Ödeme Koşullarına uygun olarak iade alabilir.

Reklam Kampanyasının kalitesiyle ilgili herhangi bir anlaşmazlık durumunda, Reklam Veren, söz konusu Reklam Kampanyasının bitiminden itibaren otuz takvim günü içinde Şirkete yazılı bir bildirim gönderecektir. Söz konusu bildirim itiraz sebebini açıkça belirtilmeli ve Reklam Verenin görüşünü destekleyecek kanıtlar içermelidir. Bunun ardından, Şirket söz konusu yazılı bildirimin alınmasından itibaren otuz takvim günü içinde kendi yazılı yanıtını verecektir. Bir Reklam Kampanyasının sona ermesinin üzerinden otuz günden fazla bir süre geçmişse ve Şirket Reklam Verenden herhangi bir yazılı uyuşmazlık bildirimi almamışsa, Reklam Kampanyasına yönelik yerleştirme hizmetleri Reklam Veren tarafından tamamen kabul edilmiş sayılacaktır.
Hizmetler için ödeme alırken, Şirket Yürürlükteki Yasalar uyarınca yasal olarak tahsil etmek zorunda olduğu tüm geçerli ulusal, eyalet veya yerel satış veya kullanım vergilerini tahsil edebilecektir.

Reklam Verenin Şirket tarafından sağlanan Hizmetler için ödeme yaparken ödemesi gereken her türlü banka komisyonu veya diğer finansal işlem ücretleri Hizmet Fiyatına dahil değildir ve tamamı Reklam Veren tarafından karşılanacaktır.

Geri Ödeme Koşulları

Reklam Veren; yalnızca ödemenin kullanılmayan kısmı için ve 30 takvim gününden fazla bir süre boyunca Hizmetleri kullanarak herhangi bir faaliyette bulunmamış olması koşuluyla para iadesi talep edebilir.

Reklam Veren, adplanetlabs@gmail.com e-posta adresine bir talep göndermek suretiyle para iadesi talebinde bulunabilecektir. Şirket; Reklam Veren ile Şirket arasında çözülmemiş herhangi bir anlaşmazlık olmaması koşuluyla, ilgili talebin alınmasından itibaren 30 takvim günü içinde para iadesini yapmayı taahhüt eder.

İletişim

Web Sitesi: https://www.fusify.io

Şirket Adı: Ad PlanetLabs OÜ

Şirket Tescil Yeri: Estonya

İş Adresi: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 25-47, 11414

Şirket Sicil No: 16589153

E-posta Adresi: adplanetlabs@gmail.com