Натискаючи “Прийняти всі куки”, від підтверджуєте свою згоду на зберігання файлів cookie на вашому пристрої для покращення навігації сайту, аналізу використання сайту та допомоги в наших маркетингових зусиллях. Перегляньте нашу Політику використання файлів cookie для отримання додаткової інформації.

Зв'яжіться з нами

Галочка іконка
Дякуємо!
Ваша заявка отримана.
Ой! Щось пішло не так під час відправлення форми.

Умови надання комерційних послуг

Дата останнього оновлення: 21 листопада 2022 рік

Загальні положення

Ad Planet Labs OÜ (надалі – «Ad Planet Labs» або «Компанія») надає можливість доступу до Сервісів: SmartyTech Adserver (https://cp.fusify.io) та SmartyTech DSP (https://dsp.fusify.io) будь-якому Рекламодавцю, що здійснив реєстрацію в таких Сервісах, а також афілійованим з ним особам у разі прийняття цих Умов надання комерційних послуг (надалі – «Умови»).

Ці умови поширюються на кожного Рекламодавця, що здійснив реєстрацію в Сервісах SmartyTech Adserver та SmartyTech DSP (надалі разом – «Сервіси»). Отримуючи доступ до Сервісів та використовуючи їх, ви погоджуєтесь з тим, що прочитали, зрозуміли і повністю та беззаперечно погодилися з усіма положеннями та зобов'язаннями, викладеними у цих Умовах.

Погоджуючись з цими Умовами, ви розумієте, що Ad Planet Labs може змінювати їх на власний  розсуд без будь-якого повідомлення і що ви несете одноосібну відповідальність за відстеження змін цих Умов. Ви розумієте, що Ad Planet Labs може змінити або припинити роботу Сервісів у будь-який час на розсуд Компанії. 

Якщо ви не погоджуєтесь з цими Умовами – просимо не використовувати Сервіси Компанії. 

Терміни та їх визначення

 •  Рекламодавець - це фізична або юридична особа, яка прийняла ці Умови, а також афілійовані з ними особи, які взаємодіють із Сервісами.
 • Реклама - це інформація, що розповсюджується в мережі Інтернет, адресована невизначеному колу осіб з метою привернення уваги до товарів чи послуг, впливу на думку про предмет реклами, підтримки інтересу суспільства та для просування товару чи послуги на ринку.
 • Рекламна кампанія – комплекс заходів з розміщення Реклами за допомогою Сервісів, незалежно від того чи здійснюється одноразове чи тривале розміщення Реклами протягом Строку Рекламної кампанії.
 • Бюджет Рекламної кампанії - сума, яку Рекламодавець добровільно погодився витратити в рамках Рекламної кампанії. Бюджет визначається самостійно Рекламодавцем або представником Ad Planet Labs на основі доручення від Рекламодавця, який здійснив реєстрацію.
 • Строк Рекламної кампанії - це тривалість Рекламної кампанії, яка вимірюється в днях, тижнях, місяцях. Строк Рекламної кампанії може бути встановлено як самостійно Рекламодавцем, так і представником Ad Planet Labs на основі доручення від Рекламодавця, який здійснив реєстрацію.
 • Контент – це зміст Реклами, тобто будь-які її елементи, включаючи, але не обмежуючись: графічні зображення, відео, текст, програмний код. 
 • CPC – рекламна модель «ціна за клік», яка передбачає, що Рекламодавець сплачує щоразу, коли користувач натискає на Рекламу Рекламодавця, розміщену в мережі Інтернет з використанням Сервісів. Оплата відбувається на основі статистичної інформації, що доступна Рекламодавцю в особистих кабінетах кожного із Сервісів.
 • CPM – рекламна модель «ціна за 1000 показів», яка передбачає, що Рекламодавець сплачує за кожну 1000 здійснених показів Реклами з використанням Сервісів. Оплата відбувається на основі статистичної інформації, що доступна Рекламодавцю в особистих кабінетах кожного із Сервісів. 
 • CPA – рекламна модель «оплата за дію», яка передбачає, що Рекламодавець сплачує кожного разу, коли користувач, залучений у ході Рекламної кампанії, виконує певну дію на сайті/додатку Рекламодавця. Оплата відбувається на основі статистичної інформації, що доступна Рекламодавцю в особистих кабінетах кожного із Сервісів.
 • Витрати - це фінальна вартість Рекламної кампанії, яку Рекламодавець зобов'язаний сплатити на користь Ad Planet Labs.

Умови надання послуг

Відповідно до цих Умов, Ad Planet Labs надає послуги з розміщення Реклами Рекламодавця через Сервіси SmartyTech Adserver та SmartyTech DSP згідно з тими налаштуваннями та цінами, які були визначені особисто Рекламодавцем у особистому кабінеті кожного із Сервісів, за умови, що Реклама відповідає Вимогам до Контенту.  Для розміщення Реклами через Сервіси, Рекламодавець зобов'язаний надати Рекламу чи Контент для виготовлення Реклами.

Відповідно до цих Умов, Рекламодавець передає Ad Planet Labs невиключні майнові права на адаптацію, розумні зміни, використання та розміщення Реклами або Контенту з метою досягнення цілей Рекламної кампанії та надання послуг Рекламодавцю.

Ad Planet Labs надає Рекламодавцю невиключне право на доступ до рекламного кабінету кожного із Сервісів, звітів та системи управління Рекламними кампаніями, а також до інших функцій шляхом надання логіну та паролю. Рекламодавець зобов’язаний користуватись особистим кабінетом у кожному із Сервісів особисто та не має права передавати право доступу до рекламного кабінету третім особам. 

Рекламодавець погоджується, що несе повну відповідальність за свої дії в рекламному кабінеті, а також за збереження логіну та паролю для доступу до кожного із Сервісів від втрати та/або протиправних дій третіх осіб.

Рекламодавець зобов’язується у повному обсязі та своєчасно сплачувати надані Ad Planet Labs послуги. 

При здійсненні реєстрації у особистих кабінетах кожного із Сервісів, Рекламодавець зобов'язується надавати Ad Planet Labs достовірну, повну та актуальну інформацію.

Ad Planet Labs може призупинити або повністю заблокувати доступ Рекламодавця до Сервісів у разі надання недостовірної інформації, несвоєчасної або не у повному обсязі оплати послуг, а також порушення Вимог до Контенту.

За винятком випадків, прямо передбачених у цих Умовах, права інтелектуальної власності на Рекламу та Контент, надані Рекламодавцем, зберігаються за Рекламодавцем або третьою особою (особами), якій (яким) ці права належать. Усі права інтелектуальної власності на Рекламу та Контент, які повністю або частково створені з використанням Сервісів та/або інструментів Ad Planet Labs, належать Ad Planet Labs та можуть бути використані Рекламодавцем лише в рамках використання Сервісів компанії.

Вимоги до Контенту

Рекламодавець погоджується з тим, що Реклама має відповідати вимогами застосовного законодавства тієї країни, де відбуватиметься розміщення такої Реклами.

Рекламодавець підтверджує, що має всі права та дозволи на зображення, відео, логотипи, інший контент чи інші об’єкти права інтелектуальної власності, що використовується у Рекламі.

Рекламодавець підтверджує, що Реклама та Контент, завантажені до Сервісів Компанії, погоджені  Рекламодавцем та схвалені ним до розміщення. 

Компанія залишає за собою право переглядати, схвалювати і відхиляти Рекламу та Контент, завантажені до Сервісів, керуючись вимогами застосовного законодавства тієї країни, де відбуватиметься розміщення такої Реклами, а також цими Вимогами до Контенту.

Рекламодавець зобов'язується в жодному випадку не розміщувати в будь-якій формі Рекламу та Контент, які:

 • рекламують будь-які заборонені до рекламування товари та послуги згідно із застосовним законодавством;
 • містять матеріали порнографічного змісту та матеріали, що ображають почуття віруючих;
 • є дискредетуючими, наклепницькими, образливими; 
 • порушують право власності, авторські чи суміжні права;
 • пропагують насильство, расизм, які дискредитують людей за будь-якою ознакою;
 • рекламують вогнепальну зброю, наркотики, пропагують тероризм або популяризують злочинну діяльність;
 • будь-яким чином втручаються в коректну роботу сайтів/додатків на яких розміщується Реклама;
 • здійснюють несанкціонований збір інформації.

Рекламодавець не має права використовувати будь-які методи, націлені на приховування справжньої цільової сторінки Реклами.

Порушенні будь-якої з вище перелічених умов, Компанія розцінює як істотне порушення цих Умов зі сторони Рекламодавця і залишає за собою право блокування доступу до Сервісів Компанії без можливості повернення коштів. 

Статистика

За умови дотримання цих Умов, Компанія надає Рекламодавцю доступ до інформаційно-статистичних систем Сервісів з метою доступу до звітів та у разі виявлення порушення цих Умов, Компанія залишає за собою право заблокувати доступ Рекламодавця до  таких даних.

Рекламодавець погоджується прийняти за основу статистичні дані Сервісів Компанії та керуватись такими даними при формування Вартості Рекламної кампанії та оплаті послуг Компанії.

Рекламодавець зобов'язується своєчасно повідомляти Компанію про суттєві розбіжності (понад 15%) між даними інформаційно-статистичних систем Сервісів та будь-якими зовнішніми системами статистики чи аналітики, що використовуються Рекламодавцем. У разі виникнення спору, сторони повинні докласти всіх зусиль для його вирішення у розумні строки шляхом вивчення аргументації обох сторін.

Обмеження відповідальності

Компанія надає послуги Рекламодавцям «як є». Сервіси здійснюють свою роботу без надання гарантій стосовно повноти, точності, своєчасності або результатів їх використання, без жодних інших гарантій, заявлених або припущених, в тому числі гарантій функціональності, комерційної цінності або придатності. Компанія будь-коли може вносити зміни в програми, послуги та матеріали Сервісів на власний розсуд, а також існуючі в них продукти та ціни.

Програми та матеріали Сервісів можуть містити посилання на інші веб-сайти в мережі Інтернет. Компанія у жодному випадку не несе відповідальності за доступність цих зовнішніх ресурсів або їх зміст. Всі скарги та претензії щодо будь-якого зовнішнього ресурсу мають бути направлені до відповідного адміністратора такого веб-сайту.

У найповнішому дозволеному законом обсязі Ad Planet Labs за будь-яких умов не несе відповідальності перед будь-якою особою за будь-які прямі, опосередковані, випадкові,  особливі, типові чи похідні збитки будь-якого виду, що стосуються або походять із Сервісів або будь-якого способу їх використання, неможливості використання або результатів використання, а також із будь-якого зовнішнього сайту чи ресурсу, на який містять посилання Сервіси або до якого здійснюється доступ через Сервіси, а також за використання, завантаження чи доступ до будь-яких програм, послуг та матеріалів включно з, але не обмежуючись, будь-якими втраченими прибутками, перервами в діяльності, втратами заощаджень, програм або даних.  

Завантажуючи або отримуючи іншим чином програми (програмне забезпечення), послуги чи матеріали з Сервісів, ви цілковито усвідомлюєте та погоджуєтесь, що здійснюєте такі дії на власний розсуд і на власний ризик, і самі відповідаєте за будь-які можливі наслідки, включно з втратою даних чи пошкодженням комп'ютерної системи. 

Умови оплати

Перед використанням Сервісів, Рекламодавець зобов'язаний вибрати валюту платежу та рекламну модель. Вибір валюти платежу здійснюється самостійно Рекламодавцем із доступно можливих. Рекламодавець може обрати одну із існуючих рекламних моделей: CPA, CPC, CPM або комбінація із цих рекламних моделей. 

Для початку використання Сервісів, Рекламодавець зобов'язується здійснити оплату за послуги Компанії на умовах передоплати до початку Строку Рекламної кампанії. Ця умова може бути змінена шляхом підписання окремого договору між Рекламодавцем і Компанією. Рекламодавець сплачує Компанії Витрати з розміщення кожної Рекламної кампанії.

Якщо передоплата здійснена у розмірі, що перевищує встановлений Бюджет Рекламної кампанії у встановлені строки та у встановленому обсязі, Рекламодавець може продовжити Строк Рекламної кампанії або виконати інші дії, націлені на повне використання коштів з суми здійсненої передоплати або отримати відшкодування всіх невикористаних коштів після проведення Рекламної кампанії відповідно до Умов повернення коштів. 

У разі виникнення спору щодо якості проведеної Рекламної кампанії, Рекламодавець повинен направити Компанії письмове повідомлення протягом тридцяти календарних днів з моменту закінчення такої Рекламної кампанії. У цьому повідомленні має бути чітко сформульована причина та надані докази, що обґрунтовують позицію Рекламодавця. В свою чергу, Компанія зобов'язана надати письмову відповідь протягом тридцяти календарних днів з моменту отримання такого письмового повідомлення. Послуги з розміщення будь-якої Рекламної кампанії, з моменту завершення якої минуло понад тридцять днів і Компанією не було отримано письмове повідомлення про виникнення спору від Рекламодавця, вважаються прийнятими у повному обсязі Рекламодавцем.

Компанія може стягувати будь-які застосовні національні, державні та місцеві податки під час оплати вартості послуг Сервісів, які Компанія зобов'язана стягувати відповідно до застосовного законодавства.

Будь-які інші комісії та збори, які Рекламодавець зобов’язаний сплатити при здійсненні оплати за послуги, що надаються Компанією, не включаються до вартості послуг Сервісів та сплачуються Рекламодавцем повність за власний рахунок. 

Умови повернення коштів

Рекламодавець може запросити повернення коштів лише у невикористаній їх частині та  за умови, що з його сторони відсутня будь-яка активність у Сервісах понад 30 календарних днів. 

Рекламодавець може запросити повернення коштів шляхом надсилання відповідної заяви на електронну адресу: adplanetlabs@gmail.com. Компанія зобов'язується провести повернення коштів протягом 30 календарних днів з моменту отримання відповідної заяви, за умови відсутності будь-яких невирішених спорів між Рекламодавцем та Компанією.

Контакти 

Сайт: https://www.fusify.io

Назва Компанії: Ad Planet Labs OÜ

Місце реєстрації Компанії: Естонія

Місцезнаходження: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pae tn 25-47, 11414

Реєстраційний номер: 16589153

Адреса електронної пошти: adplanetlabs@gmail.com  

© 2023 Авторські права Fusify.io. Всі права захищені.