"Kabul et" düğmesini tıklayarak, çerezlerin cihazınızda saklanmasını, site gezinimini geliştirmeyi, site kullanımını analiz etmeyi ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmayı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı inceleyin.

Güncellemelerimize abone olun

Галочка іконка
Teşekkürler!
Başvurunuz alınmıştır.
Oops! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.

Bizimle İletişime Geçin

Галочка іконка
Teşekkür ederiz!
Başvurunuz alınmıştır.
Oops! Formu gönderirken bir şeyler yanlış gitti.

Reklam Nereye ve Nasıl Yerleştirilmelidir: Medya Satın Alma Nedir ve Kim Yapar?

Medya satın alma giderek daha önemli hale geliyor çünkü stratejik olarak satın alınan medya hiç şüphe yok ki bir reklam kampanyasının başarısını etkiliyor.

Medya Satın Alma, reklamı hedef kitle için en etkili hale getirmek amacıyla reklamın nereye ve ne zaman yerleştirileceğini seçme sürecidir. Burada amaç, reklamı ürün veya markayla en çok ilgilenen kişilere göstermek ve bunu en çok görebilecekleri zamanda yapmaktır.

Medya Satın Alma; televizyon, radyo, yazılı basın ve açık hava reklamcılığı gibi geleneksel medyanın yanı sıra websiteleri, sosyal medya, yayın hizmetleri ve uygulamalar gibi dijital medyayı da kapsar.

Örneğin:

 • Bir cilt bakım ürününün reklamı, güzellikle ilgili bir web sitesine veya güzellik odaklı bir programa yerleştirilebilir;
 • Yeni bir otomobilin reklamı bir spor kanalına, bir otomobil satış portalına veya bir otomotiv YouTuber'ının kanalına yerleştirilebilir;
 • Yeni bir restoranın açılış reklamı yerel bir web sitesine veya bir yemek dağıtım uygulamasına yerleştirilebilir.

Medya Satın Alma Nasıl Çalışır?

Medya Satın Alma, markaların pazarlama hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabileceğinden, reklamcılık sürecinde önemli bir adımdır. Örneğin, reklamcılık şunları yapabilir:

 • Marka bilinirliğini artırabilir;
 • Bir ürün veya hizmet için talep yaratabilir;
 • İnsanları satın almaya teşvik edebilir.

Medya Satın Alma genellikle, etkili reklam kampanyalarını stratejik olarak geliştirmek ve ustalıkla uygulamak için reklam verenlerle güvenli bir şekilde işbirliği yapan profesyonel bir medya ajansı tarafından yürütülür. Ajans, kampanyanın hedeflerini doğru bir şekilde tanımlamak, ideal hedef kitleyi tanımlamak ve bütçeyi belirlemek için reklam verenle yakın işbirliği içinde çalışır. Daha sonra ajans, bu kriterlere tam olarak uyan reklamlar için uygun yerleştirmeleri özenle araştırır.

Ajans, medya satın alma için aşağıdaki gibi çeşitli yöntemler kullanabilir:

 • Doğrudan anlaşmalar: Ajans, yerleştirmeleri doğrudan medya sahibinden satın alır.
 • Ağ anlaşmaları: Birden fazla medya sahibini bir araya getiren bir medya ağı üzerinden yerleştirme satın alma.
 • Programa dayalı reklamcılık: Alıcı, süreci otomatikleştirmek için yazılım kullanır.

Medya alıcıları genellikle kampanyanın hedeflerini ve görevlerini tanımlayan bir plan oluşturan medya planlayıcılarıyla birlikte çalışır. Medya alıcıları, kampanya bütçesi parametrelerine bağlı kalırken doğru zamanda istenen frekansı sağlamak için medya kuruluşları veya reklam kanallarıyla pazarlık da yapabilirler.

Medya Satın Alma: Kilit Aşamalar

Medya sektöründe medya satın alma süreci birkaç önemli adımdan oluşur:

 1. Toplam bütçenin yüzde kaçının garantili ve garantisiz reklam envanterine harcanacağının belirlenmesi. Garantili envanter, belirli miktarda reklam alanının satın alınmasını içerirken, garantisiz envanter, genellikle indirimli bir fiyatla, belirtilmemiş miktarda reklam alanının satın alınmasını içerir.
 2. Gerekirse medya kuruluşlarına Teklif Talepleri (RFP) göndermek ve hangi kanal karmasının reklam kampanyasının etkinliğini artırma potansiyeli sunduğunu değerlendirmek.
 3. Ordinolar (IO) oluşturarak anlaşmalar yapmak.
 4. Reklam materyallerini seçilen medya kuruluşlarına iletmek ve her bir reklamın yerleştirilmesi için parametreleri sonuçlandırmak.
 5. Kampanyanın başlatılması ve sonuçların ölçülmesi için metriklerin oluşturulması.
 6. Performansı değerlendirmek, gerekli ayarlamaları yapmak ve Temel Performans Göstergelerine (KPI) göre genel kampanya takibi yapmak için medya kuruluşlarından veya kanallarından gelen metriklerin ve dahili verilerin izlenmesi.
 7. Harcamaları medya planında belirlenen bütçe ile karşılaştırmak, harcamaları uzlaştırmak ve tahmin edilen ile gerçekleşen reklam gösterimleri arasında uyumsuzluk olması durumunda "telafi" görüşmeleri yapmak.

Medya Satın Alma Modeli ile Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Medya satın alma sürecini etkileyen ve satın alma sırasında önemli tartışma noktaları olabilecek dört temel faktör vardır:

 1. Marka Güvenliği:

Harici bir medya satın alıcısıyla çalışırken, markaların medya kuruluşları ve yayıncılarla güçlü ilişkileri olan nitelikli ve güvenilir bir iş ortağıyla işbirliği yapması çok önemlidir. Marka güvenliğine öncelik vermek ve yalnızca markanın güvenliğini garanti eden dijital iş ortaklarıyla çalışmak da çok önemlidir.

 1. Medya Satın Alma Optimizasyonu:

Bu,performansı en üst düzeye çıkarmak için frekans (sıklık) ve oranlarınuyarlanmasını ve seçilen alan adlarının engellenmesini içerir. Programa dayalıreklamcılığın avantajlarından biri de reklam kampanyalarını otomatik olarakoptimize etmesidir. Programa dayalı reklamcılığın doğru parametrelerleyapılandırıldığından emin olmak çok önemlidir.

 1. Tutarlılığın Sağlanması:

Pazarlama karmanızın ve reklam materyallerinizin en iyi yatırım getirisini (ROI) elde etmek için birbiriyle doğru şekilde etkileşim içinde olduğundan emin olun. Reklam materyallerinizde eksik mesajlardan kaçınarak her kanalda mantıksal olarak tutarlı bir reklam öyküsü oluşturun.

 1. Ölçüm Önceliği:

Dijital medyanın avantajlarından biri; sonuçları analiz etmek için tamamlanmalarını beklemeden kampanyaları gerçek zamanlı olarak ölçme ve bu ölçümlere göre ayarlayabilme yeteneğidir. Ölçüme öncelik vermek, daha etkili kampanya yönetimi ve optimizasyonu sağlar.

Medya Satın Alma Formatında Programa Dayalı Reklamcılığın Rolü

Programa dayalı reklamcılık, kilit kitle segmentlerine odaklanması nedeniyle reklam verenler arasında giderek daha popüler hale geliyor. Demografik veriler ve satın alma alışkanlıkları gibi çeşitli pazarlama sinyallerine dayalı olarak hedeflenmiş reklam mesajları sunmak için makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak reklamcılık sürecinin önemli bir bölümünü otomatikleştirir.

Programa Dayalı Medya Satın Alma, reklam verenlere doğrudan veya bir açık artırma yoluyla reklam kampanyalarını yürütme olanağı verir. Marka sahipleri, sabit fiyatlarla reklam satın almak için Fusify.io gibi talep tarafı platformlarıyla (TTP'ler) işbirliği yapar. TTP'ler, reklam verenlerin hedef kitlelerine ulaşmalarına ve reklam envanteri edinmelerine yardımcı olarak satın alma sürecini kolaylaştırır.

Gerçek Zamanlı Teklif Verme (GZTV), programa dayalı reklamcılığı uygulamanın bir yöntemidir. GZTV aracılığıyla reklam verenler, bir reklamı görüntüleme fırsatı ortaya çıktığında açık artırmaya katılabilir. Verdikleri teklif açık artırmayı kazanırsa, reklam yayıncının web sitesinde hemen gösterilir. GZTV yalnızca verimli olmakla kalmaz, aynı zamanda reklam verenlerin en alakalı reklam envanterine odaklanmasını sağlar.

Medya Satın Alma Neden Önemlidir?

Medya satın alma giderek daha önemli hale geliyor çünkü stratejik olarak satın alınan medya hiç şüphe yok ki bir reklam kampanyasının başarısını etkileyecektir. Etkileyici metin ve görsel efektlere sahip olmak artık tek başına yeterli değil; reklamlarınızı doğru zamanda doğru yerlere yerleştirmeniz gerekiyor. Medya alıcıları, genellikle geleneksel ve dijital medyayı entegre ederek çeşitli kanallar üzerinden reklam satın alabiliyor. Örneğin, radyo ve dijital reklamcılığı veya televizyon ve görüntülü reklamcılığı birleştirebilirler.

Deneyimli medya alıcıları, maksimum etkiyi sağlamak için medya kuruluşlarıyla etkili bir şekilde pazarlık yapabilirler. Böylece, medya alıcıları şu konularda yardımcı olabilecektir:

 • En düşük maliyetle maksimum sayıda reklam gösterimi veya görüntülemesi alarak bütçe imkanları dahilinde mümkün olan en iyi sonuçları elde etmeye.
 • En uygun reklam yerleşimlerini sağlamaya.
 • İlave bir maliyet olmadan "katma değerli" gösterimler elde etmeye. Örneğin, bir marka beklenen televizyon reklam gösterimlerine ek olarak belirli sayıda dijital gösterim alabilir.

Herhangi bir sorunuz varsa veya reklam yerleşimlerinizi optimize etme konusunda rehberliğe ihtiyacınız varsa, Fusify.io ekibine ulaşmaktan çekinmeyin. Başarılı bir reklam kampanyası geliştirmenize ve yürütmenize yardımcı olabilecek uzmanlardan oluşan bir ekibiz. Çok çeşitli reklam verenler ve medya kuruluşlarıyla çalışma konusunda kapsamlı deneyime sahibiz ve pazarlama hedeflerinize ulaşmanızda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız.

Daha fazlasını oku

Banner Reklamcılığı: Nedir, Nasıl Çalışır ve Gelecekteki Potansiyeli
Banner Ad
Digital Advertising
Fusify
Makaleyi oku
Fusify.io: Sayılar ve Etkinliklerle 2023
Fusify
DMP
Marketing Technology
Makaleyi oku